Dokumenty Szkoły

Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze dokumenty szkoły:

 

Statut Zespołu Szkół w Krośnie

Regulamin punktowego systemu oceny zachowania uczniów klas I-III

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas IV-VIII

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady korzystania z kart dostępu

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów:

edukacja wczesnoszkolna I – III

etyka kl I – III

język angielski I – III

religia I – III

biologia, przyroda

chemia

etyka IV – VIII

fizyka

geografia

historia

informatyka

język angielski, język niemiecki IV – VIII

język polski

matematyka

plastyka

religia IV-VIII

technika

wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne