Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca : Magdalena Żuchowska

Wiceprzewodnicząca: Justyna Barańska

Sekretarz: Aleksandra Grygier

Skarbnik: Michał Kąkalec

Nr rachunku Rady Rodziców :

80 9048 0007 0011 8646 2000 0001

Przy realizowani przelewów na konto Rady Rodziców prosimy o wyraźnie zaznaczenie w tytule płatności czego ona dotyczy i z jakiej klasy pochodzi.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie o zrealizowanym przelewie skarbnika Rady Rodziców – adres email:  michal.kakalec@icloud.com