Biblioteka

Rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, zapraszam uczniów do biblioteki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach :

Poniedziałek 7.30 – 15.00
Wtorek          7.30 – 14.00
Środa             7.30 – 14.30
Czwartek       7.30 – 14.30
Piątek             7.30 – 13.00

Informujemy, że lektury i inne książki będą wypożyczane od 12 września.

Panie bibliotekarki: Magdalena Maciejewska i Teresa Konieczka zapraszają w ciągu całego roku do korzystania z zasób biblioteki, udziału w proponowanych wydarzeniach o których na bieżąco będziemy informować w dzienniku Librus – ogłoszenia, na szkolnych Facebooku oraz stronie internetowej  szkoły.

 

Regulamin wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych) i ćwiczeń w Zespole Szkół w Krośnie

 Podstawa prawna: art.64 ust. 1 Ustawa z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. 2017 r. poz.2203)

 • Podręczniki (materiały edukacyjne) są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
  w zasobach biblioteki szkolnej.
 • Do wypożyczenia podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie.
 • Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 • Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego we wrześniu, termin zwrotu następuje nie później niż tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
 • Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego oddają podręcznik nie później niż do końca sierpnia.
 • Ćwiczenia objęte dotacją uczeń otrzymuje na własność.
 • Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie odrębnej ewidencji wypożyczonych podręczników. Komplety podręczników przekazywane są wychowawcy klasy.
 • Uczniowie, którzy będą nieobecni w dniu wypożyczenia/zwrotu podręczników, zobowiązani są do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej w celu wypożyczenia/zwrotu podręczników.
 • Uczeń ma obowiązek dbać o otrzymane podręczniki. Powinien je użytkować i przechowywać zgodnie z przeznaczeniem oraz chronić przed pobrudzeniem lub zalaniem. Nie może po nich pisać, rysować, podkreślać tekstu, wycinać, zaginać stron. Podręcznik w celu zabezpieczenia należy obłożyć okładką, którą można w każdej chwili bezpiecznie usunąć, ponadto nie przyklejać żadnych naklejek bezpośrednio do okładki podręcznika.
 • Nauczyciele uczący, wychowawcy oraz nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są do monitorowania stanu podręczników podczas prowadzenia zajęć przez cały rok szkolny.
 • Podręczniki lub ćwiczenia, które zostały zagubione lub zniszczone, rodzice/prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani odkupić.
 • Jeśli do podręcznika dołączona jest płyta, to musi zostać z nim w komplecie zwrócona. Należy dopilnować, aby była w dobrym stanie.
 • W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki (potwierdzeniem jest Karta Obiegowa Biblioteki Szkolnej).
 • Uczniom, którzy nie dokonali zwrotu wypożyczonych podręczników, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 • Sprawy sporne dotyczące zniszczenia podręczników będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

Z radością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat Szkoły Ratownictwa Czytelnictwa przyznany przez Fundację Powszechnego Czytania, promowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Brałyśmy udział w ogólnopolskim projekcie od października 2021 do maja 2022. Realizowałyśmy zadania z pięciu obszarów: Dzieci, Nauczyciele, Rodzice, Współpraca, Na zwenątrz.
Sprawozdania z realizacji zadań umieszczałyśmy na Forum Ratownicy Czytelnictwa bez granic.

ROK SZKOLNY 2018/2019:

Biblio – Mikołajki

Lekcje biblioteczne

            Uczniowie naszej szkoły nie tylko wypożyczają książki i korzystają z czytelni, ale również uczestniczą w lekcjach bibliotecznych. Nauczyciele bibliotekarze realizują najczęściej zajęcia biblioterapeutyczne.  Czytane są teksty o określonej problematyce, a uczestnicy wykonują ćwiczenia, biorą udział w grach i zabawach biblioterapeutycznych.

Odwiedziny biblioteki w czasie przerw

Kącik bookcrossingowy

            Osoby, które lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi, mogą to robić w naszej szkole, biorąc udział w akcji „Uwolnij książkę – bookcrossing”. Na terenie szkoły znajdują się 3 punkty bookcrossingowe z książkami, które można czytać na miejscu lub wziąć do domu i oddać po przeczytaniu. Jeśli ktoś znajdzie książkę, którą chce mieć, bierze ją, a w zamian przynosi i zostawia inną. Rodzice oczekujący na dzieci mogą korzystać z półki bookcrossingowej, a ich pociechy w tym czasie kolorować kolorowanki.

Lapbooki – Święto Niepodległości

Biblioteka szkolna oraz organizatorzy obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole zorganizowali konkurs na wykonanie lapbooka związanego tematycznie z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Prace były staranne i pomysłowe. Świadczyło o tym zainteresowanie, jakim cieszyły się wśród oglądających, zarówno uczniów, pracowników oraz odwiedzających szkołę. W ten sposób mogliśmy uświetnić to ważne wydarzenie. Wyróżniliśmy następujące klasy:

I miejsce –  4e

II miejsce – 5d

III miejsce  – 5e

Dyplomy za uczestnictwo otrzymały klasy: 4b, 4c, 4d, 4f, 5a,  5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b.

I Gminny Konkurs Sudoku w Rogalinku

Biblioteka szkolna od zeszłego roku przygotowywała uczniów do rozgrywek Sudoku. Drużyna w składzie Amelia Garczyk z klasy 4f, Stanisław Krekora z 4 c, Urszula Hamrol i Jan Krekora z 5c,  Michalina Paluszak i Zuzanna Chrastek z 6 b  reprezentowała naszą szkołę w I Gminnym Konkursie Sudoku w Rogalinku. Zadania nie były łatwe, a rywalizacja zacięta. Zawody uświetnił swoją obecnością Burmistrz Gminy Mosina Pan Przemysław Mieloch.

Gminny Konkurs Gwary Wielkopolskiej

W bibliotece szkolnej odbywały się próby inscenizacji przedstawienia gwary wielkopolskiej w ramach konkursu  „W antrejce na ryczce”. Uczennice z klasy 7c przedstawiły ludową tradycję darcia pierza czyli ręcznego odzierania z gęsich piór chorągiewek od twardych stosin oraz oddzielanie puchu. Dziewczęta wykazały się dużymi umiejętnościami aktorskimi oraz opanowały pamięciowo trudne i często niezrozumiale słownictwo gwarowe. Zajęliśmy 3 miejsce w Gminnym Konkursie Gwary Wielkopolskiej.

Kółko teatralne

Rozpoczęło działalność kolo teatralne. Pierwszym zadaniem jakie było wykonywane, to przygotowanie do Konkursu gwary Wielkopolskiej „w Antrejce na ryczce”.  Przygotowujemy się do wystawiania sztuk dla uczniów naszej szkoły.

 

Kółko biblioteczne

Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczestniczą aktywnie w działalności biblioteki szkolnej. Jaką pracę wykonywali uczniowie? Pieczętowali podręczniki i lektury, zakładali kart książki, owijali w folię, porządkowali zbiory biblioteczne, segregowali dary, pomagali w organizowaniu półki bookcrossingowej, nanosili wypożyczenia na karty czytelnicze, pomagali w akcji „Lektura”. W ramach kółka bibliotecznego działa grupa „Młodzi fotografowie i fotoreporteży”.

 

Wizyty dzieci ze świetlicy

Dzieci spędzające czas w świetlicy szkolnej maja możliwość odwiedzania biblioteki szkolnej. Czytają i poznają ciekawe teksty literackie. Wykonują różne zadania z nimi związane oraz uczestniczą w grach i zabawach.

Spotkania z łącznikami bibliotecznymi

            Uczniowie naszej szkoły mają możliwość czynnego i aktywnego uczestnictwa w codziennej pracy biblioteki szkolnej. Wytypowane z klas osoby, pełniący funkcję łączników bibliotecznych, pomagają bibliotekarzom, chętnie angażują się w rożnego typu zajęcia, umożliwiają kontakt biblioteki z uczniami i wychowawcami. Na uznanie zasługuje fakt, że w prace te angażują się również uczniowie nie będący łącznikami klasowymi.

 

Projekt „Czytanie na dywanie”

            Naszą bibliotekę odwiedzają często klasy 0. Dzieci mogą wysłuchać czytanych przez bibliotekarza lub nauczyciela książek. Wykonują różne zadania, świetnie się przy tym bawiąc oraz mile spędzając czas. W ten sposób uczestniczą w szkolnym projekcie „Czytanie na dywanie”.

Projekt Czytaj codziennie – Gang Słodziaków

Klasy I-III wzięły udział w konkursie edukacyjnym Szkolne przygody Gangu Słodziaków, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania. Dzieci zbierały podpisy rodziców na drzewku ze Słodziakami i gromadziły naklejki z ich podobiznami, potwierdzając w ten sposób codzienne domowe czytanie. Wychowawcy klas czytali uczniom książkę „Gang Słodziaków” podczas lekcji. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których nauczyciele bibliotekarze realizowali scenariusze lekcji o wybranej tematyce. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci mogły między innymi kształtować samoświadome postrzeganie własnej osoby, analizować i oceniać określone postawy i zachowania. W ramach przeprowadzonego w szkole „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania” zrealizowany został temat „Czy znasz te zwierzaki? Tak, to Słodziaki!!! Skorelowany został on z obchodami Dnia Drzewa. Dzieci spotkały się z leśniczym z sąsiadującego ze szkołą nadleśnictwa Konstantynowo, który przeczytał uczniom fragment książki. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie kształtowali właściwe postawy i poznali zawód leśniczego.

Dzieci z wyspy Saltkrakan

Uczennica naszej szkoły, Jagoda Kasprzyk, z klasy 7c napisała opowieść dotyczącą rodziny Melkersonów, bohaterów z wyspy Saltkrakan. Wykonała to zadanie w ramach ogólnopolskiego konkursu „Dzieci z wyspy Saltkrakan”. W swoim pracy ciekawie opowiedziała o wakacjach spędzonych z fikcyjnymi postaciami tego utworu.

 

 

Tradycyjnie w sierpniu i we wrześniu przygotowywaliśmy komplety podręczników na nowy rok szkolny. Akcja przebiegała sprawnie dzięki pomocy nauczycieli i uczniów naszej szkoły.