Klasy I

REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się materiały, które pomogą Rodzicom kandydatów zapoznać się z działaniem systemu rekrutacyjnego oraz poradnik w jaki sposób zadbać o dobrą adaptację dziecka:

 1. Film instruktażowy dla Rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI
 2. Publikacja: „Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu”: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174
 • Rekrutacja dzieci do klasy I odbywa się drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy dziecko zarejestrować na stronie:

Witryna kandydata – Aktualności (vulcan.net.pl)

 • Nabór rozpoczyna się  2 marca od godz. 8:00 i zostanie zamknięty 23 marca o godz. 13:00.
 • Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami (oświadczeniami) i podpisany składają w sekretariacie szkoły: ul. Krasickiego 16, Mosina. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:00 – 15:00.
 • W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I.
 • Kandydaci którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci, gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata – 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 20 punktów (po 10 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte.

Terminy dotyczące rekrutacji:

 • 30 marca 2023 r. do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I.
 • Do 6 kwietnia 2023 r. rodzice potwierdzają w szkole że chcą, aby od 1 września 2023 dziecko było uczniem kl. I szkoły na liście której jest zapisane.
 • 12 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 1 września 2023 r. do klas pierwszych.
 • 20 kwietnia rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą. W tym roku będzie ona przeprowadzana również w wersji elektronicznej.