Życzymy dużo słońca, niezapomnianych wrażeń i udanych wakacji 2022 🙂 Do zobaczenia we wrześniu 🙂

Podręczniki w klasach I-VIII uczniowie otrzymują w szkole, poza podręcznikiem do religii (wykaz poniżej), który należy zakupić we własnym zakresie. W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące podręczniki: Klasa Przedmiot Podręcznik Klasa 1 Edukacja wczesnoszkolna J.Faliszewska ,G, Lech: Ja i moja rodzina. Wyd.Juka. Język angielski C. Read, M. Ormerod – Tiger & …

Absolwenci klas VIII – zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie dnia 8 lipca w godz. 7:00 – 15:00