Ubezpieczenie uczniów

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA SZKODY W UBEZPIECZENIU EDU PLUS – InterRisk

edu-plus-instrukcja

WNIOSEK ZGŁOSZENIA SZKODY:  zgłoszenie roszczenia

Informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej uczniów: Polisa

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ubezpieczenia:

  1. Edyta Bachar – tel: 502 099 595 lub
  2. Paulina Gromadzka-tel: 504 826 910

Ogólne warunki ubezpieczenia, tabeli uszczerbków i innych ważnych dokumentów:

 

Click to access owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf

 

_______________________________________________________________________________________________________________