Dyżury nauczycieli

Dyżury dla rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się w sposób on – line  (Platforma – Zoom) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W celu uzgodnienia terminu rodzic proszony jest o kontakt poprzez dziennik – Librus.