Zbiórka żywności dla potrzebujących i samotnych osób.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
We współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Poznaniu szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje zbiórkę żywności dla potrzebujących i samotnych osób.
Naszym celem jest uwrażliwienie uczniów na trudną sytuację ludzi ubogich i potrzebujących.
Zbiórka artykułów spożywczych trwa
od 21 marca do 31 marca.
Produkty można przynosić bezpośrednio
do gabinetu terapeuty lub zostawiać w kartonie który znajduje się w parterowym budynku przy drzwiach.
Produkty przynosimy w siatkach, z karteczką
opisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą darczyńcy.
Brak karteczki spowoduje brak możliwości wpisania dodatkowych punktów za udział
w akcji.
„Nie przechodź obojętnie, przyłącz się do akcji”
Koordynatorzy:
Dominik Matuk
Hanna Król