Gminny Konkurs Recytatorski „Słowo z uśmiechem” wierszy Wandy Chotomskiej.

Dnia 24.03.2023r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski „Słowo
z uśmiechem” wierszy Wandy Chotomskiej.
I miejsce otrzymała Zofia Czaińska ze Szkoły Podstawowej w Pecnej.
II miejsce- Antonina Kruk z Zespołu Szkół w Krośnie.
III miejsce- Zuzanna Hoffa ze Szkoły Podstawowej w Rogalinku.
Jury przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzymali:
Ihor Saunkin ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Jagoda Cyranik ze Szkoły Podstawowa nr 1.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.
Dziękuję OSiR Mosina za współpracę i gościnność🙂