Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 6 oraz obudowę wnęki drzwiowej płytami gipsowo-kartonowymi.

Przedmiot  zamówienia: prace remontowe w sali lekcyjnej nr 6 polegające na malowaniu ścian i sufitu (w tym przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu i ścian) oraz  obudowa wnęki drzwiowej płytami gipsowo-kartonowymi wraz z izolacją przeciwdźwiękową.

Termin realizacji zamówienia – 29 luty 2020r.

Oferty należy składać w  Szkole Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich , ul. Krasickiego 16, 62 – 050 Mosina lub przesłać na adres email: skrosno@wp.pl  w terminie do dnia  30.01.2020  do godz. 12.00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela sekretariat szkoły:

tel. 61 813 23 81