Nauczyciele publikują w czasopismach

Doradca zawodowy, Pani Katarzyna Orkiszewska opublikowała w kwartalniku „Doradca Kariery” artykuł pt. „Trendy w edukacji”. Zapraszamy naszych uczniów do biblioteki szkolnej i zachęcamy do lektury kwartalnika, celem poszukiwania inspiracji dla siebie samych.