Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 24 września odbędą się w naszej szkole demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie będzie tajne, każdy uczeń może oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach wyborczych. Zachęcamy wszystkich uczniów do głosowania.