Realizujemy Ogólnopolski Projekt Edukacyjno- Społecznego „KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI”.

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego „KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI”.
Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowanie tolerancji, likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami oraz rozwijanie empatii i przygotowanie do współuczestniczenia w życiu. Realizacja zadań projektowych zaplanowana jest w terminie od 15.09.2022 do 15.05.2023r.
Zapraszamy do aktywnego udziału!