Podziękowania dla rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie wraz z nauczycielami dziękuje wszystkim rodzicom za wsparcie, cierpliwość i pomoc w czasie nauki zdalnej. Dzięki Państwa zaangażowaniu  zaangażowaniu wspólnie  mogliśmy wprowadzać nasze rozwiązania. Życzymy odpoczynku i słonecznych dni z nadzieją spotkania  we wrześniu w szkole.