Podziękowania dla Rady Rodziców

Dyrektor oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Krośnie dziękują Radzie Rodziców za wsparcie i zaangażowanie w wielu szkolnych przedsięwzięciach w tym roku szkolnym. Zakup tabletów dla uczniów w czasie nauczania zdalnego oraz wzbogacenie pracowni chemicznej.