Już za 4 dni Gminna Konferencja Profilaktyczna

W czwartek 29 lutego o godz. 18:00 – 19:00 w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury zachęcamy rodziców do udziału w Gminnej Konferencji Profilaktycznej, podczas której zostaną omówione zachowania suicydalne oraz uzależnienia, które mogą dotyczyć naszych dzieci. Podczas konferencji będziemy mieli okazję zgłębić te ważne kwestie, dzięki czemu lepiej zrozumiemy, jak wspierać nasze dzieci w ich zdrowym rozwoju emocjonalnym oraz jak reagować w przypadku sytuacji kryzysowych. Wspólnie możemy stworzyć dla nich bezpieczniejsze środowisko, pełne wsparcia i zrozumienia. Konferencję poprowadzi Leszek Dowgiałło, który już po raz trzeci zagości w naszej szkole i przeprowadzi kolejne warsztaty profilaktyczne z naszymi uczniami.

Nauczycieli zapraszamy na konferencję w godz. 15:00 – 17:45.

Keszek Dowgiałło: pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, inspektor BHP, autor publikacji dla pedagogów, prezes Zarządu Centrum Szkoleniowo–Doradczego Proklient Sp. z o.o. Wykładowca akademicki. Inicjator i organizator cyklu konferencji 3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj… dla pedagogów i psychologów.  Inicjator i realizator gminnych telefonów wsparcia. Od dekady szkolący kadrę pedagogiczną, samorządową oraz uczniów w całej Polsce. W swojej karierze pracował jako streetworker, na co dzień pomagając osobom marginalizowanym. Doradca osób niepełnosprawnych. Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i współpracował z sześcioma zakładami karnymi w kraju. Animator lokalny dla młodzieży. Prowadził świetlice socjoterapeutyczne, współpracował z kuratorami i policją. Asystent rodziny. Strażak ochotnik. Zainteresowania: kryzysy suicydalne, współczesne problemy młodzieży, cyberprzestrzeń oraz wykorzystywanie seksualne. Pomagał w ujęciu pedofilów. Odwiedził setki szkół, przepracowując tysiące godzin z zakresu profilaktyki,  uzależnień, kryzysów suicydalnych, pierwszej  pomocy i samoobrony. Diagnozował dziesiątki gmin i pisał plany naprawcze.

ZAPRASZAMY!