Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat w dniach w dniach 04.07 – 15.08 będzie czynny w godzinach 7:00 – 12:00.

Dnia 8 lipca (wydawanie zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty) w godz. 7:00 – 15:00.