Podręczniki w klasach I-VIII uczniowie otrzymują w szkole, poza podręcznikiem do religii (wykaz poniżej), który należy zakupić we własnym zakresie. W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące podręczniki:

Klasa Przedmiot Podręcznik
Klasa 1 Edukacja wczesnoszkolna J.Faliszewska ,G, Lech: Ja i moja rodzina. Wyd.Juka.
Język angielski C. Read, M. Ormerod – Tiger & Friends 1. Wyd. Macmillan
Klasa 2 Edukacja wczesnoszkolna J. Faliszewska, G. Lech: Ja i moja szkoła na nowo. Wyd.Juka. Podręcznik cz.1-5
Język angielski C. Read, M. Ormerod , M. Kondro : Tiger & Friends 2. Wyd. Macmillan
Klasa 3 Edukacja wczesnoszkolna J. Faliszewska, G. Lech: Ja i moja szkoła na nowo. Wyd.Juka. Podręcznik cz.1-5
Język angielski C. Read, M. Ormerod , M. Kondro :– Tiger
& Friends 3. Wyd. Macmillan
Klasa 4 Historia W.Kalwat, M.Lis : Historia. Podręcznik. 4, WSiP
Informatyka W. Jochemczyk i in.: Informatyka, Podręcznik 4, WSiP
Język angielski N.Beare; Brainy, Książka ucznia, Macmillan Education
Język polski A.Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej .Nowa Era
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 4. Podręcznik do klasy czwartej. GWO
Muzyka M. Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej. Nowa Era
Plastyka W.Sygut, M. Kwiecień: Plastyka, Podręcznik dla klasy czwartej. MacEdukacja
Przyroda E. Gromek i in.: Przyroda. Szkoła podstawowa 4, WSiP
Technika M. Czuj: Technika. Podręcznik dla klasy czwartej, MacEdukacja
Klasa 5 Biologia E. Jastrzębska i i in.: Biologia. Podręcznik 5, WSiP
Geografia F. Szlajfer i in.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej, Nowa Era
Historia K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska – Mieloch: Historia. Klasa 5, WSiP
Informatyka W. Jochemczyk i in.: Informatyka, Podręcznik 5, WSiP
Język angielski N.Beare; Brainy, Książka ucznia ,Klasa 5 Macmillan Education
Język polski A.Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej, Nowa Era
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 5. Podręcznik do klasy piątej. GWO
Muzyka M.Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy piątej, Nowa Era
Plastyka W.Sygut, M. Kwiecień: Plastyka, Podręcznik dla klasy piątej. MacEdukacja
Technika M. Czuj: Technika. Podręcznik dla klasy czwartej, MacEdukacja
Klasa 6 Biologia E. Jastrzębska i i in.: Biologia. Podręcznik 6, WSiP + ćwiczenia
Geografia T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii 6. Nowa Era
Historia I.Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch: Historia. Klasa 6, WSiP
Informatyka W. Jochemczyk i in.: Informatyka. Kl,6 WSiP
Język angielski N Beare: Brainy. Klasa 6. Książka ucznia. Macmillan
Język polski M. Derlukiewicz, A. Klimowicz: Nowe słowa na start! Podręcznik do klasy 6. Nowa Era
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 6. Podręcznik do klasy szóstej. GWO
Muzyka M.Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy szóstej. Nowa Era
Plastyka W. Sygut, M. Kwiecień: Plastyka. Podręcznik do klasy szóstej. MacEdukacja
Technika M. Czuj: Technika. Podręcznik do klasy szóstej. MacEdukacja
Klasa 7 Biologia E. Jastrzębska i i in.: Biologia. Podręcznik 7, WSiP
Chemia H.Gulińska, J.Smulińska: Ciekawa chemia. Podręcznik 7, WSiP
Fizyka B. Saganowska i in.: Świat fizyki. Podręcznik 7, WSiP
Geografia R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii 7, Nowa Era
Historia I.Kąkolewski,K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch: Historia. Klasa 7, WSiP
Informatyka W. Jochemczyk i in.: Informatyka. Kl,7 WSiP
Język angielski C.McBeth: Brainy. Klasa 7. książka ucznia. Macmillan
Język niemiecki A.Potapowicz, K. Tkaczyk: Aha! Neu. Język niemiecki Podręcznik 7, WSiP
Język polski J. Kościerzyńska i in. : Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7, Nowa Era
Język włoski M. Kaliska, A. Kostecka –Szewc: Va Bene! Język włoski. Podręcznik dla klasy 7. Wyd. Nowela
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 7. Podręcznik do klasy siódmej. GWO
Muzyka M. Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy siódmej, Nowa Era
Plastyka W.Sygut, M. Kwiecień: Plastyka, Podręcznik dla klasy siódmej. MacEdukacja
Klasa 8 Biologia E. Jastrzębska i in. Biologia. Podręcznik klasa 8.WSiP
Chemia H. Gulińska, J. Smolińska: Ciekawa chemia. Podręcznik klasa 8. WSIP
Edukacja dla bezpieczeństwa B. Breitkopf, D. Czyżow: Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8. WSiP
Fizyka B. Sagnowska i in,: Świat fizyki. Klasa 8, WSiP
Geografia T. Rachwał, D. Szczypiński: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii 8. Nowa Era
Historia W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski: Historia. Klasa 8, WSiP
Informatyka W. Jochemczyk i in.: Informatyka. Kl,8 WSiP
Język angielski M.Malm, S. Taylore-Knowles: Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego. Macmillan Education
Język niemiecki A.Potapowicz, K. Tkaczyk: Aha! Neu. Język niemiecki Podręcznik , WSiP
Język polski J. Kościerzyńska i in.: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego 8,  Nowa Era
Język włoski M. Kaliska, A. Kostecka – Szewc : Va Bene! Podręcznik do klasy 8. Wyd. Nowela
Matematyka Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Gucewicz
i in. : Matematyka z plusem 8. Podręcznik do klasy 8.GWO +
Wiedza o społeczeństwie P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba: Wiedza
o społeczeństwie. Podręcznik klasa 8. WSiP

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII:

Klasa Podręcznik

 

Wydawnictwo
Starszaki- przedszkole 5 lat-„ Spotkania dzieci Bożych”

D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność
Oddziały przedszkolne „0” 6-lat „Tak! Jezus mnie kocha”

E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność
Klas 1 „Pan Bóg jest naszym Ojcem” podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 ks. Paweł Płaczek Św. Wojciech
Klasa 2

 

 

 

 

 

„Chcemy poznać Pana Jezusa” podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 ks.

Paweł Płaczek

Św. Wojciech
Klasa 3 „Pan Jezus nas karmi” podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 ks. Paweł Płaczek Św. Wojciech
Klasa 4 „Jestem chrześcijaninem”

Podręcznik, ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Św. Wojciech
Klasa 5 „Bóg szuka człowieka”

Podręcznik z ćwiczeniami

cz.1 i 2

Beata Zawiślak, ks. Marcin Wojtasik

Św. Wojciech
Klasa 6 Jezus nas zbawia

Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i 2 s. Beata Zawiślak, ks. Marcin

Wojtasik

Św. Wojciech
Klas 7 „Bóg wskazuje nam drogę” podręcznik z ćwiczeniami (zintegrowany), cz.1 i cz.2 s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcina Wojtasik Św. Wojciech
Klasa 8 „Aby nie ustać w drodze”

tylko podręcznik, pod red J. Szpet, D. Jackowiak

Św. Wojciech