Dowozy dzieci do szkoły obowiązujące od 2 września

Poniżej umieszczony jest rozkład dowozów i odwozów dzieci do szkoły obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021. Rozkład obowiązuje od 2 września:

DOWÓZ I ODWÓZ – SP KROSNO