Zestaw podręczników na rok szkolny 2024/2025

Przedstawiamy szkolny zestaw podręczników dla klas 1-8 obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025.

Podręczniki do religii zakupuje rodzic.

 

Podręczniki uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej, a ćwiczenia otrzymują na własność.

Klasa Przedmiot Podręcznik Nr ewidencyjny podręcznika MEiN
 Klasa 1 Edukacja wczesnoszkolna

 

J. Okuniewska, B. Skrzypiec, S. Piłat: Ale to ciekawe.Kl.1.  Podręcznik 6 części  + 6 części ćwiczeń. Wyd. Mac 1158/1/2022
Język angielski D. Shaw i i in.: Kids Can! 1. Wyd. Macmillan + ćwiczenia

 

1165/1/2023
Klasa 2 Edukacja wczesnoszkolna

 

J. Okuniewska, B. Skrzypiec, S. Piłat: Ale to ciekawe.Kl.2.  Podręcznik 6 części  + 6 części ćwiczeń. Wyd. Mac 1158/2/2023
Język angielski D. Shaw i i in.: Kids Can! 2. Wyd. Macmillan + ćwiczenia

 

1165/2/2024
Klasa 3 Edukacja wczesnoszkolna J. Faliszewska, G. Lech: Ja i moja szkoła na nowo. Wyd.Juka. Podręcznik cz.1-5
+ ćwiczenia 1-5
845/5/2019 (cz.1-3)

845/6/2019 (cz.4-5)

Język angielski C. Read, M. Ormerod , M. Kondro :– Tiger
& Friends 3. Wyd. Macmillan
+ ćwiczenia
1051/3/2020
Klasa 4 Historia W. Kalwat, M.Lis: Historia. Podręcznik 4. WSiP 882/1/2017
Informatyka W. Kranas i in.: Informatyka. Klasa 4. WSiP

 

807/1/2020/z1
Język angielski C.Bright, N.Beare, G. Holley: Książka ucznia Together dla 4 klasy. Wyd. Macmillan 1175/1/2023
Język polski A.Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start! Neon. Klasa 4. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Nowa Edycja 2023-2025. Nowa Era + ćwiczenia

 

907/1/2017
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 4. Wydanie na rok szkolny 2023/24. GWO + ćwiczenia

 

780/1/2023/z1
Muzyka M.Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy czwartej. Nowa Era

 

852/1/2017
Plastyka W. Sygut, M. Kwiecień: Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej. MacEdukacja 898/1/2017
Przyroda Poznajemy przyrodę. Klasa 4. Podręcznik.WSiP + ćwiczenia

 

1168/1/2023
Technika M. Czuj: Technika . Podręcznik dla klasy czwartej. MacEdukacja 897/1/2022/z1
Klasa 5 Biologia E. Jastrzębska i i in.: Biologia. Podręcznik 5, WSiP + ćwiczenia 862/1/2018
Geografia F. Szlajfer i in.: Planeta Nowa. Edycja 2024-2026.  Podręcznik do geografii dla klasy piątej, Nowa Era

+ ćwiczenia

906/1/2018
Historia K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska – Mieloch: Historia. Klasa 5, WSiP 882/2/2018
Informatyka Bez podręcznika

 

 
Język angielski C.Bright,  G. Holley: Książka ucznia Together dla 5 klasy. Wyd. Macmillan 1175/2/2024
Język polski A.Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start! Nowa Edycja 2024-2026.Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej, Nowa Era + ćwiczenia 907/2/2018
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 5. Podręcznik do klasy piątej. GWO
+ ćwiczenia
780/2/2024/z1
Muzyka M.Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Nowa Edycja 2024-2026.Podręcznik do klasy piątej, Nowa Era 852/2/2018
Plastyka W.Sygut, M. Kwiecień: Plastyka, Podręcznik dla klasy piątej. MacEdukacja 898/2/2018
Technika M. Czuj: Technika. Podręcznik dla klasy czwartej, MacEdukacja 897/2/2018
Klasa 6 Biologia E. Jastrzębska i i in.: Biologia. Podręcznik 6, WSiP + ćwiczenia 862/2/2019
Geografia T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii 6. Nowa Era 906/2/2019
Historia I.Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch: Historia. Klasa 6, WSiP 882/3/2019
Informatyka W. Jochemczyk i in.: Informatyka. Kl,6 WSiP 807/3/2022/z1
Język angielski N Beare: Brainy. Klasa 6. Książka ucznia. Macmillan 831/3/2019
Język polski M. Derlukiewicz, A. Klimowicz: Nowe słowa na start! Podręcznik do klasy 6. Nowa Era
+ ćwiczenia dla klasy 6A i 6B
907/3/2019
Matematyka M. Dobrowolska i in.: Matematyka z plusem 6. Podręcznik do klasy szóstej. GWO
+ ćwiczenia
780/3/2022/z1
Muzyka M.Gromek, G. Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy szóstej. Nowa Era 852/3/2019
Plastyka W. Sygut, M. Kwiecień: Plastyka. Podręcznik do klasy szóstej. MacEdukacja 898/3/2019
Technika M. Czuj: Technika. Podręcznik do klasy szóstej. MacEdukacja 897/3/2019
Klasa 7 Biologia E. Jastrzębska i in.: Biologia. Klasa 7. WSiP

+ ćwiczenia

862/3/2017
Chemia J. Kulwik, T. Kulawik, M. Litwin – Chemia Nowej Ery Neon 7. Edycja 2023-2025. Nowa Era 785/1/2023/z1
Fizyka W. Wysocka-Kunisz i in.: Fizyka. Podręcznik do klasy  7 szkoły podstawowej. Wyd.MAC

 

711108/1/2020
Geografia M. Szubert, T. Rachwał : Planeta Nowa Neon. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era

+ ćwiczenia

906/3/2023/21
Historia I.Kąkolewski, A. Plumińska_Mieloch: Historia. Klas 7. WSiP 882/3/2019
Informatyka W. Kranas  i in.: Informatyka 7. WSiP

 

807/4/2020/z1
Język angielski M. Mann, S.Taylore-Knowles: Repetytorium ósmoklasisty. Część 1. Wyd. Macmillan 1100/1/2020
Język niemiecki A.Potapowicz, K. Tkaczyk: Aha! Neu. Język niemiecki. Podręczni 7.WSiP + ćwiczenia

 

798/1/2017
Język polski I.Kościerzyńska i in.: Nowe Słowa na start Neon. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nowa Era

 

907/4/2020
Język włoski M. Kaliska, A. Kostecka – Szewc: Va bene! Język włoski. Podręcznik dla klasy 7. Podręcznik do klasy 7. Wyd. Nowela + ćwiczenia

 

750/1/2021
Matematyka Matematyka z plusem Podręcznik do klasy 7. Pod red. M. Dobrowolskiej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe + ćwiczenia

 

780/4/2017
Muzyka M.Gromek, G.Kilbach: Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy siódmej. Nowa Era

 

852/4/2020/z1
Plastyka W.Sygut, M. Kwiecień: Plastyka. Podręcznik dla klasy siódmej. MacEdukacja 894/4/2020z1
Klasa 8 Biologia E. Jastrzębska i in. Biologia. Podręcznik klasa 8.WSiP 862/4/20018
Chemia Chemia Nowej Ery 8. Edycja 2024 – 2026. Wyd. Nowa Era 820/2/2018
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Edycja 2024-2026. Wyd. Nowa Era 1227/2024
Fizyka W. Wysocka-Kunisz i in.: Fizyka. Podręcznik do klasy  8 szkoły podstawowej. Wyd.MAC

 

81108/2/2021
Geografia T. Rachwał, D. Szczypiński: Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Nowa Era. Nowa Edycja 2024-2026 906/4/2021/z1
Historia W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski: Historia. Klasa 8, WSiP 882/5/2018
Informatyka Bez podręcznika

 

 
Język angielski M. Mann, S.Taylore-Knowles: Repetytorium ósmoklasisty. Część 2. Wyd. Macmillan 1100/2/2021
Język niemiecki A.Potapowicz, K. Tkaczyk: Aha! Neu. Język niemiecki Podręcznik , WSiP
+ ćwiczenia
798/2/2017
Język polski J. Kościerzyńska i in.: Nowe słowa na start!  Edycja 2024-2026. Podręcznik do języka polskiego 8,  Nowa Era + ćwiczenia 907/5/2021/z1
Język włoski M. Kaliska, A. Kostecka – Szewc : Va Bene! Podręcznik do klasy 8. Wyd. Nowela

+ ćwiczenia

750/2/2021
Matematyka Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Gucewicz
i in. : Matematyka z plusem 8. Podręcznik do klasy 8.GWO + ćwiczenia
780/5/2018
Wiedza o społeczeństwie P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba: Wiedza
o społeczeństwie. Podręcznik klasa 8. WSiP
924/2018