Zebrania z rodzicami

Dnia 6.09 o godz. 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami klasy VI – VIII . Dnia 8.09 o godz. 17:00 i 18:00 odbędą się zebrania dla klas I-V oraz oddziałów przedszkolnych. Harmonogram poniżej:

ZEBRANIA –  06.09, godz. 17:30

– prosimy o przyjście jednego rodzica/opiekuna prawnego, zakładanie maseczki w częściach wspólnych

– rodzic wchodzi do szkoły:

  1. wejściem głównym budynku parterowego – klasy 7c, 7e, 7f , 8e
  2. wejściem głównym budynku piętrowego – pozostałe klasy

– zebranie dla rodziców uczniów klas VIII dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

hol w budynku parterowym – godz. 17:00 (przed zebraniem z wychowawcą)

Klasa

Sala Wychowawca
6a 15

D. Jakielczyk

6b

17

D. Matuk

7a

18

H. Król

7b

10

Sz. Wichtowski

7c

7 (budynek parterowy)

M. Szewczyk

7d

19

J. Stachowska

7e

12 (budynek parterowy)

B. Wachowska

7f

9 (budynek parterowy)

N. Wojciak

8a 16

K. Janiak

8b

20

P. Pilarski

8c

13

A. Jagiełło

8d 14

A. Bajer

8e 6 (budynek parterowy)

B. Grocholska

ZEBRANIA –  08.09

godz. 17:00, klasy: 0a, 0b, 1a, 1c, 1d, 2a, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c

godz. 18:00, klasy: 1b, 2b, 2c, 3b, 3d

– prosimy o przyjście jednego rodzica/opiekuna prawnego, zakładanie maseczki w częściach wspólnych

– rodzic wchodzi do szkoły:

  1. a) wejściem bocznym od placu zabaw budynku parterowego – oddział przedszkolny, klasy 1-2
  2. b) wejściem głównym budynku parterowego – klasy 3 oraz 4a, 4b
  3. c) wejściem głównym budynku piętrowego – klasy 4a, 4c, klasy 5

 zebranie – godz. 17.00:

Klasa Sala Wychowawca
0a 1 – budynek parterowy I. Depczyńska
0b Krosno M. Czajko
1a 2– budynek parterowy M. Szafrańska
1c Krosno M. Piotrowska
1d 4– budynek parterowy M. Grzegorek
2a 3– budynek parterowy D. Snuszaka
3a 5– budynek parterowy I. Gonera
3c 8– budynek parterowy J. Filipiak
4a 6– budynek parterowy P. Grzesiewski
4b 7– budynek parterowy M. Krasuska
4c 16 K. Bobkiewicz
4d 12 K. Chudzińska – Gintrowska
5a 20 A. Korzeniowska
5b 19 E. Laskowska
5c 15 D. Jurecka

zebranie – godz. 18.00:

1b 2– budynek parterowy I. Wolarczak
2b 4– budynek parterowy D. Budzyńska
2c 3– budynek parterowy P. Marciniak
3b 5– budynek parterowy A. Kostusiak
3d 8– budynek parterowy A. Potocka