Zebrania z rodzicami – зустрічі з батьками

Zapraszamy na zebrania z rodzicami według harmonogramu:

Запрошуємо на зустрічі з батьками за графіком:

5 września – godz. 17:00    grupa starszaków – budynek w Krośnie, ul. Główna 43

5 września – godz. 17:30 :

oddziały przedszkolne 0b, 0c – budynek w Krośnie, ul. Główna 43

oddział przedszkolny 0a – budynek – szkoła podstawowa ul. Krasickiego 16

7 września, godz. 16:45 

klasy VIII    – zebranie rodziców dotyczące egzaminu ósmoklasisty (hol w budynku parterowym). Po tym zebraniu zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą według harmonogramu poniżej:

VIII клас – батьківські збори що екзамену у восьмикласників (зал цокольного поверху).  Після цієї зустрічі запрошуємо батьків на зустріч з вихователем за наступним графіком:

7 września godz. 17:30

klasa 1a – sala 8

klasa 2a – sala 2

klasa 2c – sala 3

klasa 2d – sala 4

klasa 3c – sala 5

klasa 4d- sala 15

klasa 4a – sala 16

klasa 5a – sala 6

klasa 5d – sala 12

klasa 5b – sala 13

klasa 6b – sala 19

klasa 8a- sala 18

klasa 8b- sala 7

klasa 8c- sala 20

klasa 8d – sala 14

klasa 8e- sala 10

klasa 8f – sala 9

8 września – godz. 17:30

klasa 1b – budynek w Krośnie, ul. Główna 43

klasa 1c- sala 8

klasa 2b – sala 2

klasa 3a – sala 3

klasa 3b – sala 4

klasa 4b – sala 9

klasa 4c – sala 14

klasa 6c- sala 15

klasa 5c- sala 16

klasa 6a- sala 20

klasa 7a- sala 18

klasa 7b- sala 7