Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Informujemy, że na podstawie  § 18, ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, tj. z dnia 4 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1604) z uwagi na zagrożenie zarażenia wirusem Sars-Cov-2 u kolejnych pracowników oraz dzieci przedszkola, w związku z pozytywnym wynikiem potwierdzającym zakażenie SARS-CoV-2 u pracowników przedszkola, za zgodą  Sanepidu i Organu Prowadzącego zajęcia w Przedszkolu w Krośnie są zawieszone od dnia 10.03. 2021r. do dnia 15.03.2021r.

Informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego znajdą Państwo poniżej:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-14-marca-2021-r_/3653466