ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczystość zakończenia roku szkolnego:

Oddziały przedszkolne – 19.06, godz. 13:00

Klasy I-III – 21.06, godz. 8:00

Klasy IV – VII – 21.06, godz. 9:30

Pożegnanie klas VIII – 20.06, godz. 16:00