Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbywa się według harmonogramu:

Klasy I-III – godz. 8:00

Klasy IV – VII – godz. 10:00

Klasy VIII :

  • uroczystość pożegnania klas VIII – czwartek 23.06, godz. 12:00
  • odbiór świadectw – piątek 24.06, godz. 9:00