XV Targi Edukacji i Pracy w Mosinie

Szanowni Państwo,

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zespołem Szkół w Krośnie

zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w piętnastej edycji Targów Edukacji i Pracy w Mosinie.

 W trosce o bezpieczeństwo i zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa tegoroczna edycja odbędzie się w formie online.

 XV Targi Edukacji i Pracy odbędą się  w dniu 09 marca 2021 r. w godzinach od 16.00-18.00 na platformie MS TEAMS.

 Podczas targów uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz osoby poszukujące pracy

będą mogły uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia,

poruszania się po rynku pracy oraz dostępnych ofert pracy, programów i szkoleń.

 Wystawcami w tegorocznych Targach będą szkoły ponadpodstawowe, które oferują bezpłatną naukę (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe).

Formuła tegorocznych targów przewiduje prezentację szkół ponadpodstawowych online w indywidualnym zespole

(nazwany będzie nazwą szkoły), który zostanie utworzony na platformie MS TEAMS.

 Po Targach w dniu 10 marca br.  prezentacje/filmy poszczególnych szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane na stronie organizatora,

aby były dostępne dla osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać u doradcy zawodowego.