Uroczystość poświęcona pamięci zamordowanych w Nowinkach

Od pierwszych dni okupacji wróg rozpoczął bestialskie rządy. Nocami zabierano wielu mężczyzn pod byle jakim pretekstem. Nigdy już nie wrócili do domów, do swych rodzin. Zostali zamordowani bez sądu, bez możliwości obrony i tylko dlatego, że byli Polakami, że głośno okazywali swój patriotyzm. Zginęło tak wielu spośród synów ziemi mosińskiej, zginęli nocą, potajemnie, bez należnego szacunku dla człowieczeństwa. Do tej pory ofiary mordu w Nowinkach pozostają anonimowe.
Tradycyjnie pamiętają o nich przedstawiciele władz miasta, strażacy, dzieci i młodzież oraz ich nauczyciele z Zespołu Szkół w Krośnie. 27 października br. w lesie w Nowinkach odbyła się uroczystość poświęcona pamięci zamordowanych. Uczniowie z Krosna przygotowani przez panią Katarzynę Chudzińską – Gintrowską, panią Marzenę Krasuską i pana Mariusza Czajko przedstawili wzruszający spektakl muzyczno – słowny.
Przetrwała pamięć o straszliwych czasach, pamięć o tych, którzy umierali ze słowami modlitwy na ustach.