Udział szkoły w projekcie „Informatyka się liczy!”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Informatyka się liczy!”RPWP.08.01.04-30-0002/19 realizowanego  przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA oraz Gminą Stęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022.
W ramach projektu zrealizowane zostaną:
a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych;
b) działania popularyzujące matematykę i informatykę;
c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;
d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Więcej informacji o projekcie: http://fundacja.malyinzynier.pl/