Teatrzyk Kamishibai w bibliotece.

W bibliotece szkolnej odbył się cykl zajęć dla klas 4 – 5 z wykorzystaniem teatru kamishibai. Przygotowano lekcje: O odwiecznym marzeniu człowieka. Poznajemy mit ,,O Daedalu i Ikarze” w formie teatru kamishibai” oraz O baśni inaczej, ,,Czerwony Kapturek ” jako teatr obrazkowy.
Rozmawialiśmy na temat teatru: tworzywo, geneza powstania, gatunki teatralne. Scharakteryzowaliśmy japońską sztukę teatralną kamishibai oraz zaprezentowaliśmy mit i baśń w formie skrzynkowego teatru obrazkowo – tekstowego. Podczas zajęć uczniowie mogli utrwalić i poszerzyć wiedzę zdobytą na języku polskim.