SZKOŁA -OD-NOWA

Informujemy, że nasza szkoła wraz z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej dołączyła do kampanii społecznej: SZKOŁA -OD-NOWA.
Łącząc założenia kampanii oraz współpracę z Fundacją Dbam o mój zasięg- partnera merytorycznego wielu projektów edukacyjnych
( SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, GRANIE NA EKRANIE, FONOLANDIA) mających na celu wsparcie szkół w tworzeniu profilaktyki e-uzależnień, budowaniu przestrzeni dla pozytywnych relacji międzyludzkich, przedstawiamy nasze dotychczasowe działania:
– wsparcie emocjonalne uczniów po powrocie do szkoły, tworzenie
przestrzeni sprzyjających dobremu samopoczuciu, realizacja
kampanii Tydzień Ulgi
– udział uczniów- koordynatorów szkolnych w webinarium
– udział nauczycieli -koordynatorów szkolnych w webinariach
w ramach projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO
– włączenie rodziców i nauczycieli – informowanie o aktualnych
ofertach szkoleniowych.
Już wkrótce: AKCJA RELACJA- budowanie pozytywnych relacji
w grupie.
Kolejne działania w nowym roku szkolnym 🙂