Styczniowa „Świetlica w przyrodzie”

Styczniowa „Świetlica w przyrodzie” to przede wszystkim zabawy ruchowe, długie spacery
z poszukiwaniem śladów i tropów zwierząt oraz trochę Landart’u i mnóstwo radości. Pozdrawiamy zielono 💚💚💚