REKRUTACJA DO KLAS I

Szanowni Państwo,

rekrutacja dzieci do klas I odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę:

www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych będzie trwała od 2 do 23 marca 2021 r.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany składają w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach 7:00 – 15:00. Jeśli rodzic będzie miał problemy z logowaniem, wypełnieniem wniosku – prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły : 618132381.

Listy kandydatów przyjętych do klas I podane zostaną do wiadomości 9 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji znajdą Państwo w zakładce – Rekrutacja 2021/2022 naszej strony internetowej szkoły .