Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie w poprzednich latach i chociaż rok szkolny dopiero się zaczął również podziękowania za wsparcie na starcie 🙂 min. za sfinansowanie wyjazdu sportowego naszych uczniów na XXVII Bieg Olimpijski im. Ireny Szewińskiej w Racocie.

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców ufundowała min.  grafikę – Aleja Gwiazd – miejsce w naszej szkole, gdzie każdego roku są zamieszczane zdjęcia uczniów przedstawiające ich talenty, aktywności szkolne, szczególne osiągnięcia. Biblioteka została wyposażona w kolejne ciekawe pozycje książek oraz lektury dla klas I-VIII a liczne sukcesy uczniów w  konkursach szkolnych a także  gminnych organizowanych przez nauczycieli były nagrodzone upominkami również dofinansowanymi przez Radę Rodziców. Kolejne wsparcie to dofinansowanie w ramach organizacji balu ósmoklasisty, Turnieju Szkolnego Streetball oraz Dnia Sportu. Koniec roku szkolnego to również zakup flażoletów na zajęcia muzyki dla uczniów z Ukrainy a także ufundowanie nagród specjalnych dla uczniów przyznawanych przez Radę Rodziców o łącznej wartości 2050 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 łączna kwota dofinansowania w/w  działań szkoły wynosiła 10 753 zł. DZIĘKUJĘMY!