Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”

Szkoła przystąpiła do programu Szkoła Myślenia Pozytywnego, którego celem jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie.
To roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.
W czasie trwania Programu, chcemy wspólnie przechodzić przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia.
Więcej informacji: