Pzredszkole

Dyrektor – Karina Rzepecka

Dyżury dla rodziców: wtorek 9:00 – 10:30, piątek 9:00 – 10:30
Dla Państwa komfortu proponujemy uzgodnić termin spotkania telefonicznie.

Wicedyrektor – Barbara Górna

Dyżur dla rodziców (w przedszkolu): czwartek, piątek 7:30 – 8:30