Podziękowania dla Pana Jerzego Wardaka

Dziękujemy Panu Jerzemu Wardakowi za sumienną pracę w Przedszkolu, uśmiech i codzienną pomoc. Życzymy realizacji kolejnych życiowych celów z najlepszymi życzeniami od dyrekcji, grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły.