Pasowanie pierwszoklasisty

Dzisiejszy dzień dla społeczności szkolnej był dniem szczególnym. Tego dnia pierwszoklasiści oficjalnie zostali pasowani na uczniów.
Dzieci przygotowały występ artystyczny, ślubowały być dobrym uczniem i obywatelem.