Ogólnopolska kampania społeczna “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”.

Z radością informujemy, iż szkoła przystąpiła do czwartej – edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie, pamięć o bliskich i potrzebujących. W najbliższym czasie uczniowie adresować będą kartki świąteczne, które wysłane zostaną do Domów Dziecka, Domów Opieki Społecznej, Szpitali, Hospicjów, Domu Seniora, szkół i innych instytucji.