Odbiór wyników i zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

Po odbiór wyników i zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty zapraszamy uczniów dnia 31 lipca,  przy głównym wejściu budynku piętrowego w godzinach:

11:00 – klasa VIII a

12:00 – klasa VIII b

13:00 – klasa VIII c

Uczniów prosimy o zachowanie 1,5 metra odległości oraz posiadanie maseczek i długopisu.