Odbiór świadectw – zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII odbędzie się w holu głównym budynku parterowego.

Klas VIII a – godz. 8:00

Klasa VIII b – godz. 9:00

Klasa VIII c – godz. 10:00

Odbiór świadectw odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

Wejście A – wejście boczne do budynku piętrowego od boiska/przestrzeni edukacyjnej z drewnianymi ławeczkami (wydawanie świadectw – sala 14)

Wejście B – wejście boczne do budynku piętrowego od strony boiska – Orlik

(wydawanie świadectw – sala 12)

Wejście C – wejście główne do budynku piętrowego (wydawanie świadectw – sala 11)

Wejście D – wejście boczne do budynku parterowego od placu zabaw

(wydawanie świadectw – przed biblioteką)

Wejście E – główne wejście do budynku parterowego (wydawanie świadectw – hol)

 

Klasa Miejsce odbioru świadectwa godzina
1a Wejście B 14:00
1b Wejście A 7:30
1c Wejście C 14:00
1d Wejście A 14:00
2a Wejście D 14:00
2b Wejście E 12:00
2c Wejście E 13:00
2d Wejście E 14:00
3a Wejście A 8:30
3b Wejście B 8:30
3c Wejście C 8:30
3d Wejście D 8:30
4a Wejście E 11:00
4b Wejście A 11:00
5a Wejście A 12:00
5b Wejście B 11:00
5c Wejście A 13:00
5d Wejście B 7:30
5e Wejście B 12:00
5f Wejście B 13:00
6a Wejście C 7:30
6b Wejście C 11:00
6c Wejście D 7:30
6d Wejście C 12:00
6e Wejście C 13:00
7a Wejście D 12:00
7b Wejście D 11:00
7c Wejście D 13:00