Nagrody Burmistrza oraz stypendium dla ucznia zdolnego.

W dniu 26.10.2023 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród i stypendiów dla Uczniów wyróżniających się w nauce i szczególnie uzdolnionych oraz nagród dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.
Przedstawiamy naszych tegorocznych laureatów😊
Gratulujemy zaangażowania i sukcesu
z podejmowanych działań!