” Na tropie uprzedzeń” podczas lekcji wychpwawczej

Na lekcji wychowawczej (28.02) klasa V D zagrała w grę „Na tropie uprzedzeń”. Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze zespoły, które muszą zająć się różnego rodzaju kryminalnymi zagadkami. Gracze otrzymują rysunki osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa. Na podstawie kolejnych wskazówek od prowadzącego, uczestnicy muszą eliminować kolejne osoby z kręgu podejrzanych. Okazuje się jednak, że poprawne wybranie sprawcy jest bardzo trudne. Powód? Kierowanie się stereotypami i uprzedzeniami nie pozwala znaleźć sprawcy.
Gra edukacyjna, która uświadamia rolę stereotypów i uprzedzeń w postrzeganiu ludzi. Celem zabawy jest propagowanie postaw sprzyjających tolerancji, umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi oraz zapobieganie szerzeniu się mowy nienawiści. Gra wyzwalała wielkie emocje i zapewniła świetną zabawę. Dziękuję Pani Marcie za inspirację:)