Matematyka na co dzień

W życiu codziennym stykamy się z matematyką na każdym kroku. Dlatego chcąc, aby uczniowie to sobie uzmysłowili, panie A. Bajer, K. Borkowska i K Włodarczak ogłosiły dwa projekty. Dla klas czwartych pod tytułem Miary i wagi oraz dla klas szóstych i siódmych Procenty w życiu codziennym. Uczniowie w formie plakatu, książeczki lub lapbooka zaprezentowali przykłady zadań i sytuacji życia codziennego, w których spotykają się z tytułowymi zmaganiami matematycznym.
Prace ich zostały ocenione i zaprezentowane innym uczniom.
Dziękujemy za udział i zachęcam do realizacji podobnych wyzwań w przyszłości.