Lista uczniów przyszłorocznych klas I, oddziałów przedszkolnych – podział na klasy

Lista uczniów , którzy 1 września rozpoczną naukę w klasie I w Zespole Szkól w Krośnie:

Klasa I a

Klasa I b

Klasa I c

Klasa I d

Oddział przedszkolny A

Oddział przedszkolny B