Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – klasa I

Poniżej zamieszczona jest lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I:

lista – kandydaci nieprzyjęci lista – kandydaci przyjęci spoza obwodu lista – kandydaci przyjęci w obwodzie

lista – kandydaci przyjęci spoza obwodu

lista – kandydaci nieprzyjęci