Lekcja w Wielkopolskim Parku Narodowym

W dniu wczorajszym klasy 6a, 6c i 6d wybrały się do Wielkopolskiego Parku Narodowego na zajęcia dydaktyczne .
Uczniowie brali udział w prelekcji dotyczącej parków narodowych w Polsce, ich flory i fauny, w zajęciach terenowych, gdzie nauczyli się rozpoznawać gatunki drzew po liściach, a na warsztatach zrobili swój własny mini-zielnik oraz wypełniali karty pracy w muzeum WPN.
Pogoda nam sprzyjała, humory oraz chęci do pracy również, dlatego lekcje w terenie były udane i owocne.
Polecamy taki rodzaj zajęć wszystkim