Lekcja w klasie 2c

Praca w grupach w klasie 2 c – metodą Doroty Dziamskiej ,, Edukacja przez ruch”
Tworzenie portretu klasy do muzyki przy współpracy obu półkul mózgowych.