Koncert „Zaczarowany świat flażoletów”.

W Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert „Zaczarowany świat flażoletów”, na którym wspólnie zagrali Uczniowie uczęszczający na Kółko Flażoletowe prowadzone przez p. Katarzynę Chudzińską – Gintrowską oraz Muzycy Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej wraz z założycielem zespołu, p. Wojciechem Wietrzyńskim. Publiczność usłyszała bardzo różnorodny repertuar, między innymi muzykę średniowieczną, szkocką, bretońską, a także polską muzykę ludową. Pojawiła się przestrzeń do refleksji, chwili melancholii i wzruszenia, ale także wyrażenia radości ze wspólnego muzykowania.
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi MOK, Panu Markowi Dudek za udostępnienie Sali widowiskowej.
Szczególne podziękowania przesyłamy Panu Piotrowi Demuth za nagłośnienie i piękne oświetlenie.
Koncert ten pozostanie na długo w sercach zarówno słuchaczy, jak i występujących.