Kolorowy Tydzień Różnorodności

Kolorowy Tydzień  Różnorodności  rozpocznie się w naszej szkole już w najbliższy poniedziałek. Odbędzie się on z okazji I Dnia Wiosny, ale przede wszystkim w związku z przypadającym również w tym terminie (21.03) Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. Data ta nie jest przypadkowa. Osoby cierpiące na zespół Downa mają bowiem dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze.
Naszym celem jest pokazanie uczniom, że pomimo tego, iż każdy z nas jest inny, różny, to jednak wszyscy jesteśmy równi pod względem naszych pragnień, marzeń. Przesłaniem tegorocznego Dnia Osób z Zespołem Downa jest hasło Leave no one behind = nie zostawiaj nikogo w tyle. Dajmy sobie nawzajem szansę osiągnięcia celów pomimo różnic między nami.

Poniżej opis głównych działań podejmowanych w ramach Kolorowego tygodnia różnorodności:
18 – 22.03 – kolorowe skarpetki – wykonanie przez każdego ucznia kolorowej skarpetki na wystawę (symbol Dnia Osób z Zespołem Downa)/
od 20.03 – wystawa fotograficzna
18 – 22.03 – plakaty (1 na klasę) ukazujące pozytywny aspekt różnorodności w otaczającym nas świecie; mogą dotyczyć różnorodności w przyrodzie, w zdrowym żywieniu, sposobie ubierania się, w rodzajach hobby/
18 – 22.03 – pogadanki na lekcjach wychowawczych, poruszające takie zagadnienia jak: dyskryminacja, nietolerancja, wykluczenie, stereotypy. 21.03 – zabawy z okazji I Dnia Wiosny

21.03 – Marzanna – wykonanie w klasach wyłącznie z papierowych odpadów
21.03 – przebieranki – wszyscy uczniowie i nauczyciele przychodzą w różnych skarpetkach /symbol Dnia Osób z Zespołem Downa/, a jeżeli chcą, to przebrani kolorowo –  zostanie zorganizowany pokaz mody
Koordynatorzy:
Elżbieta Zarzycka
Natalia Krekora