Informacje na temat strajku

Szanowni Państwo,informujemy, że nie doszło do porozumienia rządu ze związkami zawodowymi, co oznacza, że od 8 kwietnia rozpoczyna się strajk nauczycieli w naszej szkole. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze będą się odbywały zgodnie z wcześniejszymi komunikatami.